Kolenný kĺb netrápi len na staré kolená

Či ste prekonali nejaký úraz, alebo nie, kolená vás môžu pekne potrápiť. Kolená patria k najzaťažovanejším a najkomplikovanejším kĺbom tela, a tak nie div, že sa viaže s nimi veľa problémov a ochorení – jednoduchých i zložitých, ľahko aj horšie liečiteľných.

Čo to ten kolenný kĺb vlastne je

Kolenný kĺb je najzložitejším kĺbom ľudského tela. Je tvorený kĺbovými plochami kosti stehennej (femur), kosti holennej (tibia) a jabĺčka (pately). Kĺbové plochy sú kryté hyalínnou chrupkou. Drobné nerovnosti kĺbových plôch vyrovnávajú vnútorné a vonkajšie menisky, ktoré majú súčasne aj stabilizačnú funkciu. Vnútorný meniskus je fixovaný na troch miestach, jeho fixácia je pevnejšia ako u vonkajšieho menisku, a preto sa častejšie poraní pri úraze kolena. Dôležitú funkciu pre stabilitu a pohyb majú stabilizátory kolena. Rozdeľujeme ich na statické a dynamické. Statickú stabilizáciu zaisťujú oba skrížené väzy – v prednom a zadnom smere pohybu kolena, bočnú stabilitu zabezpečujú vnútorné a vonkajšie postranné väzy. Dynamickú stabilizačnú funkciu zaisťujú okolité kĺbové svaly a ich úpony.

Pohyb v kolennom kĺbe je komplikovaný, pretože tu nedochádza len k ohnutiu (flexia) a natiahnutiu (extenzia), ale súčasne aj k pohybu ľahko do strán, k pohybu kosti holennej v zadoprednom smere oproti kosti stehennej a k rotácii. Naviac tu dochádza ešte k pohybu medzi kosťou stehennou a jabĺčkom, pričom jabĺčko za normálnych okolností pri ohnutí nasadá do žliabku v kosti stehennej.

Hyalfit

Nohy do O alebo do X

Poslednou poznámkou k anatómii je os kolena. Rozoznávajú sa dve hlavné úchylky od osi, kedy smeru do O hovoríme varozita a do X valgozita. Najkrajším a tiež najčastejším príkladom s kolenami do O sú futbalisti. Za najlepšie pre funkciu kolena je považovaných 5 7° valgozity, ktoré zase najlepšie vidíme u krásnych dlhých nôh modeliek na promenáde.

Obr. Nohy do O a do X

Obr. Nohy do O a do X

Neúrazové postihnutia kolena

Základné postihnutia kolenného kĺbu môžeme rozdeliť na úrazové a neúrazové a v ďalšej časti sa budeme venovať iba neúrazovému postihnutiu. Medzi hlavné príznaky a subjektívne ťažkosti patrí bolesť a opuch kolena. Kĺb z vnútornej strany vystiela synoviálna výstelka, ktorá tvorí za normálnych okolností drobné množstvo väzkej, viskóznej tekutiny (synovii), ktorá slúži k výžive a mazaniu kĺbu. Pri opuchu kolena je nutné rozlíšiť dve základné veci – či je opuch a výpotok vnútri kolena alebo mimo kolenný kĺb.

Nadmerná tvorba mazu v kolene (ľudovo nazývaná aj voda v kolene) je daná zápalom, zdurením výstelky jej prekrvením, a tým výraznejšou produkciou mazu. Pri pohľade na koleno je najviac zdurená časť tesne nad kolenom z prednej strany. Výpotok a zdurenie výstelky je v celom kolene, preto je tlak a bolesť aj v podkolení. Najčastejšou príčinou je preťaženie pri poškodení chrupky, ďalej ako súčasť rôznych systémových ochorení – reumatoidná artritída, dna, lupienka atď. Je nutné vylúčiť infekčnú príčinu opuchu, kedy je koleno výrazne teplejšie, pre bolesť znemožnený pohyb a prítomné sú celkové príznaky infekcie – teploty, vyčerpanosť. V takomto prípade je potrebné čo najskôr navštíviť lekára.

V poslednej dobe sa čoraz častejšie stretávame s výpotokmi a opuchmi kolien po prekonanej Lymskej chorobe – borelióze. Výpotok je možné poslať na vyšetrenie a spolu s odberom krvi na konzultáciu na infekčné oddelenie. Po potvrdení boreliózy je nutné preliečenie antibiotikami.

V okolí kolenného kĺbu je popisovaných viac ako 20 búrz – tiažových vačkov, ktoré sa nachádzajú väčšinou pod úponmi šliach a väzov. Ak je výpotok dlhší čas a pri oslabení v oblasti zadného puzdra, môže sa plniť v podkolení Bakerova cysta, ktorá vznikne z niekoľkých búrz. Ak je cysta väčšia, spôsobuje tlak a bolesť. Pri tlaku na cievny zväzok je tu možnosť, že vám opuchne i lýtko. Dosť často sa táto cysta zistí pri cievnom vyšetrení. Malé cysty v rozsahu 1 – 2 cm nie je nutné riešiť. Ak sú väčšie a robia ťažkosti, je v prvej fáze najlepšie skúsiť opakovanú punkciu s aplikáciou kortikosteroidov. Pri neúspechu tejto liečby je na zvážení lekára operačné odstránenie cysty, s nutnosťou nájsť spojenie s kolenným kĺbom a jeho uzavretie. Operačné riešenie môže byť kombinované v istej fáze s artroskopiou kolena.

Jednou z najčastejších príčin opuchu kolena, ktoré nezasahujú vnútro kolena, je praepatelárna burza. Je na prednej strane kolena medzi kožou a prednou plochou jabĺčka a umožňuje dobré kĺzanie kože po prednej ploche jabĺčka. Vplyvom dráždenia, dlhšieho kľačania (napr. typické pre dláždičov), úrazom, ťuknutím dôjde k výraznejšiemu naplneniu burzy, bolestivosti. Burza sa môže aj infekčne zapáliť, potom dôjde k začervenaniu a opäť môžu byť aj celkové príznaky infekcie. Tu je potom nutné opäť nasadiť antibiotiká, lokálne obklady s dezinfekciou. Pri nelepšení stavu je nutnosťou operačné riešenie. Väčšinou stačí v lokálnej anestézii rozrezanie burzy a dôkladný výplach dezinfekciou. Ak nie sú prítomné infekčné príznaky, je možnosť opakovanej punkcie cysty, aplikácia kortikosteroidov a po punkcii niekoľko dní kompresie burzy.

Bolesť v oblasti kolenného kĺbu

Bolesť v oblasti kolenného kĺbu rozdeľujeme na bolesť intraartikulárnu – vychádzajúcu priamo z kolena a extraartikulárnu – nevychádzajúcu priamo z kolena. Intraartikulárna bolesť je daná poškodením meniskov, zmäknutím či opotrebovaním chrupiek (vedúcim k artróze kolena) a ďalej dráždením rôznych výchlipok synoviálnej výstelky, tzv. pliky. Extraartikulárna bolesť vychádza z úponov šliach, svalov a väzov v rámci ich chronického preťaženia prácou a športom.

Liečba je väčšinou konzervatívna – šetrenie, zaťažovanie do bolesti, lokálna terapia pomocou upokojujúcich gélov s protizápalovým účinkom, rehabilitácia. Pri problémoch je dobré použiť kineziotejping, ktorý odľahčí preťažené miesto. U dospievajúcich detí, v období 12 – 17 rokov, sa môže objaviť bolesť pri natiahnutí kolena a skákaní, ďalej krívanie a zdurenie v oblasti na prednej strane holennej kosti pod kolenom. Tu sa nachádza samotná rastová platnička a pri preťažení športom, hlavne u basketbalistov, skokanov, futbalistov atď., dôjde k aseptickej nekróze.

Princípom liečby v počiatočnom stave je naloženie infrapatelárnej pásky na šport, rehabilitácia s fyzikálnou terapiou, protizápalový gél. Pri nelepšení stavu je nutné odľahčenie pomocou barle a ortézy. Pri bolesti v oblasti kolena, ktorá je trvalá, pokojová, nočná, je v neposlednom rade treba myslieť aj na možnosť nádorového postihnutia. Súčasne je tiež potrebné vylúčiť postihnutie bedrového kĺbu, z ktorého sa môže bolesť prenášať do kolena a liečba sa potom teda určí nesprávne.

Najčastejšie ochorenia kolena

K najčastejším ochoreniam kolena, s ktorými sa stretávame v ortopedickej ambulancii, patria femoropatelárne postihnutie a artróza kolena.

Femoropatelárne postihnutie je najčastejšou neúrazovou príčinou bolesti kolena u mladých ľudí. Pomenúva sa rôzne – ako chondropatia, chondromalácia jabĺčka a postihuje skĺbenie medzi jabĺčkom a stehennou kosťou. Najtypickejšie je u dospievajúcich dievčat, menej u chlapcov, ale problémy sa môžu vyskytnúť v každom veku. Hlavnou príčinou je zmäknutie chrupky, a tým preťaženie kosti pod chrupkou, v ktorej dochádza k opuchom a následne k bolesti. Ďalšími príčinami môžu byť osové úchylky kolena, oslabenie stehenného svalu a vrodené zmeny tvaru jabĺčka.

Typické príznaky sú bolesť kolena pri chôdzi po schodoch, hlavne zo schodov, z kopca, pri kľaku či drepe, dlhšom cestovaní, sedení a všetkých činnostiach s pokrčeným kolenom. Obrazne možno povedať, že postihnutý vylezie na  Veľký Kriváň, väčšinou stačí menší kopec, a dole ho už musia odniesť, lebo trpí bolesťou kolena. Liečba pri akútnych ťažkostiach má stlmiť zápal a bolesť. Podávajú sa protizápalové lieky (2 – 3 dni) celkovo aj lokálne, Brufen, Ibalgin, tablety a gély, chladenie pri opuchu. Neodporúča sa sťahovať, zvýši to len tlak na jabĺčko.

Prevenciou a predchádzaním je správne posilnenie stehenného svalu v rámci rehabilitácie a následne pravidelné cvičenie. Pri trvalých ťažkostiach je možnosť použitia ortézy s laterálnou stabilizáciou jabĺčka na väčšie zaťaženie. V rámci spevnenia chrupky je vhodné pravidelné užívanie kĺbovej výživy, chondroprotektív, dvakrát ročne trojmesačná kúra. Ďalšou možnosťou je aplikácia kyseliny hyalurónovej priamo do postihnutého kĺbu. Ak je konzervatívna terapia neúspešná, je na mieste artroskopia kolena, kde môžeme riešiť zlé nasadanie jabĺčka do žliabku. Bohužiaľ, neurobíme nič sa zmäknutou chrupkou.

Artróza kolena je proces postihujúci kolennú chrupku, ktorá sa postupne znižuje, odlupuje, praská, tak dochádza k preťaženiu kosti pod chrupkou s opuchom kosti, k tvorbe výrastkov, cýst a následne k deformácii kolena. Rozlišujeme primárnu artrózu, kde je preukázaný genetický vplyv, častejší výskyt je navyše u ženského pohlavia a preťažení pri nadváhe, obezite. Sekundárne vplyvy sú úrazy v anamnéze, osové úchylky, chronické preťaženie, zápaly atď. Subjektívne sa prejavuje toto ochorenie opuchom, napätím v kĺbe a v podkolení, či bolestivosťou kolena. Bolesť je typická večer po námahe a nočná (tzv. migréna druhej hlavy), daná prekrvením v kostiach. Typické sú tiež ranná stuhnutosť a postupné obmedzenie pohybu.

Liečba je pri ľahšom stupni podobná ako u femoropatelárneho postihnutia – chondroprotektíva, kyselina hyalurónová, rehabilitácia. Pri výpotoku a bolestiach sa vykonávajú punkcie kolena a aplikujú sa kortikosteroidy na zníženie zápalu. Dôležitá je redukcia hmotnosti pri nadváhe, úprava pohybových aktivít. Najlepšia je chôdza, možnosť používať trekové palice, plávanie, bicykel. Celodenné užívanie ortéz vedie k oslabeniu svalstva a neodporúča sa. Operačná liečba pri ľahších formách zahŕňa artroskopiu, korekciu osových úchyliek. Pri ťažkom postihnutí je na mieste implantácia umelého kĺbu.

Odporúčania na záver

  • Nezaťažujte kolená nadváhou. Skúste nosiť celý deň vrece cementu a tiež budete zničení.
  • Pri problémoch je základom správny pohyb, pravidelné cvičenie, posilnenie a súčasne pretiahnutie svalstva.
  • Pri opuchu sa odporúčajú Priessnitzove zábaly, chladivé gély, prikladanie ľadu. Pozor, vždy cez nejakú látku, plienku, nech si nespálite kožu. Pri bolestiach lokálne, alebo aj nárazovo protizápalové lieky.
  • Pri postihnutí chrupky sú na mieste chondroprotektíva, výživa kĺbov v tabletkovej forme alebo injekcie kyseliny hyalurónovej priamo do kolena.

Autor článku: MUDr. Luděk Ryba
Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať