Totálna endoprotéza kĺbu

Mnoho stavov, ktoré postihujú kĺb, môže viesť k jeho poškodeniu a spôsobuje pacientovi bolesť. Vo väčšine prípadov je bolesť spôsobená poškodením chrupky, ktorá pokrýva plochy kostí v mieste kĺbu, tzv. kĺbová chrupka, a to najčastejšie pri artróze pokročilejšieho štádia, zlomenine alebo inom poškodení kosti a chrupky. Totálna endoprotéza je ako posledná z terapeutických možností, keď konzervatívne a nechirurgické liečby nezabrali a neviedli k odstráneniu bolesti a celkovému zlepšeniu.

Najčastejšie vykonávané endoprotézy

Totálna náhrada kĺbu je výkon, pri ktorom je artroticky zmenená alebo inak poškodená časť kĺbu nahradená umelou, kovovou alebo keramickou endoprotézou. Endoprotézy sú navrhnuté tak, aby kopírovali pohyby zdravého kĺbu. Najčastejšie vykonávané sú totálne endoprotézy bedrových a kolenných kĺbov, avšak je možné nahradiť aj iný kĺb, a to ramenný kĺb, lakeť, zápästie, kĺby prstov a členok.

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu

Endoprotézy bedrového kĺbu boli uvedené do bežnej klinickej praxe koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia a ich základný princíp i technika sa výrazne zmenili. Základom ostáva jamka vyrobená z vysokomolekulárneho polyetylénu, pevne ukotvená do vyfrézovaného acetabula (jamky bedrového kĺbu) a stehenný driek vyrobený z ušľachtilej zliatiny alebo koróziovzdornej ocele (môže, ale nemusí byť zacementovaný do lôžka v hornej časti stehennej kosti).

Totálne endoprotézy bedrového kĺbu môžeme rozdeliť podľa typu ukotvenia na:

  • cementované, kde sú oba komponenty fixované kostným cementom,
  • necementované, kde sú komponenty fixované bez cementovej medzivrstvy,
  • hybridné, kde je každý komponent fixovaný iným spôsobom.

Indikáciami na totálnu endoprotézu sú najčastejšie koxartrózy pokročilého štádia, posttraumatické artrózy, reumatoidná artritída, avaskulárna nekróza hlavice alebo vývojová dysplázia bedrového kĺbu.

Nahradenie poškodeného kĺbu (zdroj obr.: leehealth.org)

Nahradenie poškodeného kĺbu (zdroj obr.: leehealth.org)

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu

Začiatkami totálnych endoprotéz kolena boli tzv. resekčné artroplastiky, kedy sa kosti resekovali a medzi kĺbové povrchy sa vkladal lalok z kĺbového puzdra, kože, svalové tkanivo alebo tuk. Výsledky týchto operácií neboli dobré, dochádzalo k rozvoju nestability kĺbu, obmedzeniu pohybu a návratu bolesti. Avšak postupným rozvojom vznikla veľká ponuka implantátov, ktoré umožňujú zvoliť ku každému typu postihnutia adekvátny typ endoprotézy.

Totálna endoprotéza kolenného kĺbu sa skladá z tibiálnej časti, kedy je resekovaná časť holennej kosti nahradená implantátom, a z femorálnej časti, kedy je nahradená odstránená časť stehennej kosti v oblasti kĺbu. Používajú sa rôzne implantáty (v závislosti od rozsahu poškodenia kolena), napríklad implantáty s nízkym alebo vysokým stupňom vnútornej stability, implantáty s plnou vnútornou stabilitou (v onkologických indikáciách).

Medzi indikácie patrí najčastejšie gonartróza, ďalej reumatické ochorenia (napríklad reumatoidná artritída, Bechterevova choroba), výrazná deformita spojená so subjektívnymi problémami pacienta, systémové ochorenia (napríklad dna, aseptické nekrózy, vrodené vady).

 Náhrada kolenného kĺbu (zdroj obr.: researchgate.net)

Náhrada kolenného kĺbu (zdroj obr.: researchgate.net)

Endoprotézy ramenného kĺbu

K dispozícii je tu mnoho implantátov, ktoré možno rozdeliť na:

  • cervikokapitálne – náhrada hlavice a krčka ramennej kosti,
  • a totálne endoprotézy aj s glenoidálnym komponentom (glenoid = miskovitá časť vonkajšej strany lopatky, do ktorej hlavica zapadá).

Ďalej možno endoprotézy rozdeliť na kovové, plastové, keramické (alebo ich kombinácie).

Indikácie nie sú tak časté, pretože kĺby na hornej končatine nie sú staticky zaťažované a sú postihnuté degeneratívnym procesom menej ako kĺby na dolnej končatine. Ďalším dôvodom je fakt, že veľa trieštivých zlomenín hornej časti ramennej kosti je pomerne úspešne liečená konzervatívne alebo operačnou rekonštrukciou.

Hlavným dôvodom implantácie endoprotézy je odstránenie bolesti, zlepšenie hybnosti a u nádorov náhrada defektu po odstránení nádorového tkaniva. Indikáciami pre totálnu endoprotézu ramena je artróza, stavy po zlomeninách (napr. zle zhojené zlomeniny), reumatoidná artritída, stavy po neúspešných rekonštrukčných operáciách a degeneratívne postihnutie ramena pri systémových chorobách.

Endoprotéza ramenného kĺbu

Endoprotéza ramenného kĺbu (zdroj: exac.com)

Možné komplikácie spojené s totálnou endoprotézou kĺbu

Existuje celý rad komplikácií, celkových a miestnych, daných lokalitou, rozsahom a charakterom výkonu. Najzávažnejšia je smrť v súvislosti s operačným výkonom, v praxi je najčastejšou komplikáciou bolesť, ktorá vzniká z rôznych príčin – uvoľnenie, infekcia, únavová zlomenina, nádor a iné. Ďalšími komplikáciami sú luxácia (vykĺbenie) endoprotézy, periprotetické zlomeniny (zlomeniny v oblasti náhrady) či nervová obrna.

Rekonvalescencia po náhrade

Rekonvalescencia a rehabilitácie prebiehajú u každého pacienta odlišne. Vo všeobecnosti je snahou docieliť, aby pacient používal „nový“ kĺb v čo najkratšej dobe od operácie. V množstve prípadov sa pri rekonvalescencii vyskytuje bolesť v oblasti nahradeného kĺbu, pretože okolité svaly sú oslabené z inaktivity, telo si zvyká na nový kĺb a tkanivá sa postupne hoja. Bolesť by mala  ustať v priebehu niekoľkých mesiacov.

Použitá literatúra: Dungl, P. a kol.: Ortopedie. Grada, 2005

Hyalfit


Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať