Ako sa zotavuje po úrazoch

Viete, že najviac úrazov sa stáva doma? Prečo je to tak? Akonáhle sa pohybujeme v známom prostredí, poľavíme z ostražitosti a koncentrácie. Príroda nás vybavila mnohými varovnými senzormi, ktoré doma automaticky “vypneme”, pretože sa tam cítime bezpečne.

Spektrum miest a príčin vzniku úrazov je vskutku obrovské – dá sa povedať, že akékoľvek činnosti vykonávané človekom na akomkoľvek mieste môžu spôsobiť úraz. Špeciálnou kategóriou sú tzv. pracovné úrazy, ktoré vznikajú počas plnenia pracovných povinností zamestnanca. Táto oblasť je mimoriadne komplikovaná a rozsiahla, preto existuje komplexný pracovno-právny systém pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Čo je to vôbec úraz?

Úraz, alebo inak povedané trauma, predstavuje náhle poškodenie organizmu. Spôsobujú ho rôzne vonkajšie vplyvy – biologické, chemické alebo fyzikálne. Lekársky odbor, ktorý sa zaoberá následkami úrazov, sa nazýva traumatológia.

V závislosti od druhu úrazu môže byť miera poškodenia organizmu rôzna, a tak aj spôsob liečby môže mať rozličné formy. Vo všeobecnosti možno rozdeliť liečenie pohybového aparátu na konzervatívne a operatívne.

Medzi konzervatívne sa radia napríklad liečenie pomocou dobre známych obväzov, repozícia (napravenie, resp. uvedenie vysunutej časti tela do správnej polohy), liečenie pomocou liečiv alebo tiež rehabilitácia a manipulačné cvičenia, pod ktorými rozumieme nielen klasické cvičenia, ale i masáže, hydroterapiu a pod.

Operatívne liečenia prebiehajú v lokálnej alebo celkovej anestézii a ide o rôzne zákroky či už vrodených alebo nadobudnutých nedostatkov. Riešia sa nimi také problémy, ako sú hnisavé zápaly kĺbov, nadmerná pohyblivosť kĺbov či navrátenie pohyblivosti kĺbu.

Rekonvalescencia

Zdravý organizmus má silnú regeneračnú schopnosť. Pri menších úrazoch často nie je potrebný externý zásah, je však dôležité, aby úroveň poškodenia zhodnotil lekár. Väčšie úrazy si niekedy vyžiadajú aj chirurgický zásah či pobyt v nemocnici.

Proces zotavovania sa po chorobe alebo úraze je to isté, ako ťažko vysloviteľné slovo rekonvalescencia. Rekonvalescent je teda človek, ktorý sa lieči z následkov úrazu.

Priebeh liečby

Počas lekárskej prehliadky stanoví ošetrujúci lekár diagnózu. Nasleduje stanovenie postupu liečby. Zároveň predbežne určí aj dĺžku a miesto liečby podľa rozsahu a závažnosti poškodenia. Niektoré poúrazové stavy sa vyliečia rýchlo, iné potrebujú dostatočné dlhý čas na regeneráciu tkanív. Liečba pacienta postihnutého úrazom zahŕňa komplex aktivít v rámci rôznych lekárskych odborov – v závislosti od povahy úrazu.

Pre pacienta je to náročné obdobie, kedy sa musí vyzbrojiť veľkou dávkou trpezlivosti, disciplíny a aj optimizmom. Psychický stav výrazne ovplyvňuje priebeh a trvanie liečby. Je potrebné počítať s tým, že s pribúdajúcim vekom sa predlžuje doba rekonvalescencie. V každom prípade je ideálne, ak pacient cíti podporu od svojich blízkych a rodiny.

Súčasťou mnohých liečebných procesov je rehabilitácia a fyzioterapia, či už formou špeciálnych cvičení, masáží, terapeutických procedúr s využitím fyzikálno-mechanických špecializovaných prístrojov a podobne. Niektoré bývajú bolestivé a nepríjemné.

Cieľ celkovej liečby je jednoznačný: dostať pacienta do stavu pred úrazom v maximálnej možnej miere.

Životospráva ako súčasť rekonvalescencie

Ošetrujúci lekár v rámci celkového posúdenia rozsahu poškodení a určenia liečby môže dať aj rôzne tipy pre zmenu životosprávy. Napríklad pri úrazoch pohybového aparátu dochádza k zásadnému obmedzeniu mobility postihnutého, čo má vplyv na výdaj energie. V týchto prípadoch je potrebné znížiť príjem energie a odľahčiť „jedálniček“, aby počas liečby nedošlo k neželanému nárastu hmotnosti pacienta.

Už sám Hippokrates vedel, že “nie lekár, ale vlastné telo lieči chorobu”. Pre proces hojenia potrebuje organizmus nielen určitý čas, ale aj najlepšie možné podmienky, ktorých súčasťou je aj strava. Pravidelný príjem malých porcií jedál s dôrazom na vysoký podiel zeleniny a ovocia je pozitívnym prínosom pre celý priebeh liečby. Pokiaľ je organizmus podporený adekvátnou stravou a dostatočným pitným režimom, môže proces rekonvalescencie prebiehať rýchlejšie a efektívnejšie.

Zaujímavosť na záver

Naše telo je schopné vytvárať plnohodnotné tkaninové náhrady pre kosti, sliznice a väzivá. Pri poškodeniach iných tkanív vznikajú jazvy. Zásadnou požiadavkou pre nekomplikované hojenie rán je dobré prekrvenie tkaniva v okolí rany.

Máloktoré zdravotné postihnutia majú takú širokú škálu okolností a miest vzniku ako úrazy. Vzdelávaním obyvateľstva s cieľom zníženia úrazovosti je možné mnohým úrazom predchádzať a ich počet a závažnosť znižovať.

Dobré rady:

  • Zvýšte svoju pozornosť pri vykonávaní rizikových aktivít, kde je zvýšená pravdepodobnosť vzniku úrazu. Opatrnosti nikdy nie je dosť!
  • Po úraze vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. To, čo sa javí ako zanedbateľná drobnosť, sa môže v krátkom čase zbytočne skomplikovať.
  • Dodržiavajte pokyny lekára, skrátite si tak čas rekonvalescencie.
  • Upravte svoju životosprávu s ohľadom na aktuálne potreby organizmu. Výživové doplnky pomáhajú pri regenerácii poškodených tkanív.
  • Pohybová aktivita, ak je to možné, je taktiež súčasťou liečebného procesu.
  • Trpezlivosť a optimizmus – nevyhnutní pomocníci pri liečbe.
  • Myslite na úrazové poistenie.

 

Zdroj obrázka: pixabay.com


Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať