Metódy a techniky fyzioterapie proti bolestiam kĺbov

Bolesti kĺbov a chrbtice sú v dnešnej dobe najčastejšie sa vyskytujúce problémy pohybového aparátu. Tieto bolesti sú veľmi nepríjemné a dokážu značne ovplyvniť kvalitu každodenného života. Našťastie, proti bolestiam vieme účinne bojovať viacerými spôsobmi. Pomôcť môžu napríklad rôzne metódy a techniky fyzioterapie. 

Bolesti kĺbov a chrbtice

Bolesť je subjektívny pocit, ktorý má pre organizmus varovný význam, poukazuje na nebezpečie a narušenie jeho integrity a pomáha nám lepšie určiť miesto postihnutia. Bolesti kĺbov a chrbtice sa rozdeľujú na degeneratívne a traumatické, inak povedané, bolesti z opotrebovania alebo bolesti ako následok zranenia. Najčastejšie bolesti chrbtice sa vyskytujú najmä v jej driekovej a krčnej oblasti, kde je chrbtica najviac preťažovaná. Degeneratívne zmeny kĺbov z opotrebovania (artrózy) sú najčastejšie prítomné v bedrových, kolenných a ramenných kĺboch, no nájdeme ich aj v malých kĺboch prstov na rukách či nohách.

Príčiny a riešenia

Tak ako všetky problémy, ani bolesti sa neobjavia bez príčiny. Tých je samozrejme veľa. Medzi najčastejšie príčiny určite patria: sedavé zamestnanie, nedostatok pohybovej aktivity, nadváha, zlé pohybové návyky a nesprávne držanie tela.

Hyalfit

Riešenie problémov kĺbov alebo chrbtice spočíva najmä v dôkladnej diagnostike postihnutia, na ktorú sa využívajú rôzne manuálne testy, prípadne zobrazovacie metódy (RTG, CT, MRI…) a následne dobre prispôsobenej terapii. Tá zahŕňa široké spektrum dostupných metód a prostriedkov. Najhoršie stavy obvykle končia operáciou, no ľahšie štádiá sa riešia odlišným spôsobom. Ide najmä o:

  • individuálne alebo skupinové cvičenia pod vedením fyzioterapeuta,
  • manuálnu terapiu, ktorá zahŕňa rôzne fyzioterapeutické metódy a postupy,
  • fyzikálnu terapiu, ktorá využíva priaznivé účinky rôznych foriem energie na ľudský organizmus. Najčastejšie sa pri bolestiach kĺbov a chrbtice využívajú rôzne formy elektrických prúdov (elektroterapia), magnetického poľa (magnetoterapia), liečba teplom alebo chladom (termoterapia), polarizovaného svetla (fototerapia), alebo cvičenie vo vodnom prostredí bazéna (hydrokinezioterapia), pri ktorom dochádza k veľkému uvoľneniu tlaku v postihnutých kĺboch. Veľmi účinné a využívané sú aj viaceré druhy masáží, ktoré patria pod tzv. mechanoterapiu.

Fyzioterapeutické metódy využívané pri bolestiach kĺbov a chrbtice

V rámci fyzioterapie existuje veľa rôznych metodík, ktoré sa dajú pri bolestiach kĺbov a chrbtice využiť, či už v cielenej terapii, alebo iba v rámci prevencie. Uvedieme si zopár z tých, s ktorými sa môžete stretnúť na rehabilitácii v nemocnici alebo v súkromných ambulanciách.

Škola chrbta

Škola chrbta je súbor cvikov a preventívnych opatrení, ktoré sa využívajú v prípade chronických bolestí chrbtice. Nemá iba terapeutické využitie, no obrovské zastúpenie má aj v prevencii bolestí. Tento terapeutický koncept predstavuje efektívny spôsob, ako predchádzať problémom s chrbticou a zároveň riešiť problémy s chrbticou, zahŕňa poučenie pacienta, prácu s telom a praktické využitie ergonomických zásad v bežnom živote. Škola chrbta je určená pre ľudí mladších aj starších vekových kategórií a najmä pre tých, ktorí si chcú osvojiť správne pohybové návykypredísť ťažkostiam s pohybovým aparátom.

Obr.: Správna verzus nesprávna pozícia pri sedení, zdroj obr.: k-physio.eu
Obr.: Správna verzus nesprávna pozícia pri sedení, zdroj obr.: k-physio.eu

SM systém

SM systém (Spiral stabilization) je zostava jednoduchých cvikov, ktoré cielene pôsobia na chrbticu, svalstvo rúk, nôh, krčnej chrbtice a kĺby ľudského tela. Tento terapeutický koncept je založený na aktívnom pohybe so špeciálnym elastickým lanom, kde dochádza k zapájaniu šikmých brušných svalov a naťahovaniu chrbtice smerom nahor. Tým sa obnovuje chrbtový korzet, uvoľňujú sa kĺby a dochádza k odľahčeniu tlaku v preťažovaných segmentoch chrbtice. Pomocou tejto  metódy sa dokážu priaznivo ovplyvňovať poruchy medzistavcových platničiek, skoliózy, komplikácie po operáciách chrbtice či celkovo spevniť telo. Svoj význam má aj v prevencii, pretože vďaka rovnomernému rozloženiu pohybu predchádza zvýšenému opotrebovaniu kĺbov. SM systém je vhodný pre všetky vekové kategórie pacientov, ktorí majú problémy s chrbticou.

Obr.: Pohyb s elastickým lanom, zdroj obr.: smsystem.sk
Obr.: Pohyb s elastickým lanom, zdroj obr.: smsystem.sk

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia je diagnosticko-terapeutický koncept, ktorý je založený na detskej kineziológii (vývoji dieťaťa) a dozrievaní jeho pohybových a motorických vzorov. (Pohybový vzor je zapojenie určitého počtu svalov za sebou k vykonaniu cieleného pohybu, ktorý je vrodený a pre telo energeticky najvýhodnejší.) V metodike DNS sa s tými vzormi, ktoré sú vrodené u detí, konkrétne pracuje a doslova sa ich pacient, resp. klient učí nanovo používať. Ide o pozície charakteristické pre vývoj dieťaťa v rôznych obdobiach, ako napríklad v 3. alebo v 6. mesiaci. Samotné cvičenie DNS je zamerané na posilnenie svalov v ich stabilizačnej (posturálnej) funkcii v jednotlivých vývojových pozíciách a ich modifikáciách. Využíva sa na diagnostiku pohybu, športovej techniky, správnej aktivity svalov, ovplyvňovanie zlých pohybových návykov a ich následné prebudovanie na ekonomický a zdravý pohyb.

Využitie je naozaj pestré, či už pri reedukácii športovcov, degeneratívnych ochoreniach pohybového aparátu, skolióziach alebo vyklenutiach medzistavových platničiek. Keďže jednotlivé cvičebné pozície sa dajú  prispôsobiť danej situácii a pacientovi, je DNS vhodná pre všetky vekové kategórie, ako pre bežných ľudí, tak aj pre športovcov. Pri dôslednom cvičení a správnom vedení terapeutom je metodika veľmi účinným nástrojom pre odstránenie bolesti a pohybových problémov, pretože veľa pohybových vzorov DNS sa dá preniesť aj do bežného života.

Obr.: Napodobovanie detských pozícií, zdroj obr.: funkcnifitness.cz
Obr.: Napodobovanie detských pozícií, zdroj obr.: funkcnifitness.cz

McKenzie

Ide o diagnosticko-terapeutický koncept, ktorý je založený na aktívnom zapojení a vzdelávaní pacienta v priebehu terapie. Fyzioterapeuti ho využívajú najmä pri pacientoch s problémami v oblasti chrbtice, krku a končatín. Za kľúčové sa považuje úvodné vyšetrenie (diagnostika), ktorá je bezpečným a spoľahlivým spôsobom na stanovenie presnej diagnózy a až následné vypracovanie liečebného plánu. Výhodou je, že drahé zobrazovacie metódy, ako napríklad magnetická rezonancia, často nie sú potrebné, pretože terapeuti sú schopní pomocou testov určiť, či bude metóda pre konkrétneho pacienta efektívna. Metóda je vybudovaná na spoľahlivých základoch a princípoch a je veľmi účinná u pacientov s chronickými bolesťami chrbtice a poškodeniami medzistavcových platničiek.

Obr.: Cvičenie podľa metódy McKenzie, zdroj obr.: fizjoplaner.pl
Obr.: Cvičenie podľa metódy McKenzie, zdroj obr.: fizjoplaner.pl

Záver

Dnešná doba so sebou prináša veľmi rýchly spôsob života, sme zaneprázdnení prácou, rodinou a povinnosťami, pričom zvykneme zdravotné problémy ignorovať. To je, bohužiaľ, veľká chyba, pretože spomínané bolesti je treba riešiť čo najskôr, najlepšie hneď, ako ich začneme pociťovať a tento problém zbytočne neodkladať. V záujme zdravia je určite dobrou voľbou konzultácia s odborníkom, či už lekárom, alebo fyzioterapeutom, aby sa určili príčiny bolesti a následne stanovil postup na ich odstránenie. Metód a techník fyzioterapie je veľa. Ak si nájdete čas na návštevu odborníka, možno aj vám jedna z nich prinesie nemalý úžitok.
Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať