Telesná výchova nemusí byť za trest

Detskí lekári už niekoľko rokov upozorňujú na nedostatok pohybu detí a mládeže. Masívnym nástupom internetu a elektronickej zábavy  sa deti posadili pred monitory, televízory, vzali do rúk tablety a mobily. Dynamický virtuálny život im nahradil zdravý pohyb v parku a na ihriskách. Takýto trend je však veľmi nebezpečný.

Máte deti? Poriadne s nimi zacvičte!

Túžbou každého rodiča je, aby jeho dieťa bolo zdravé a šťastné. Zdravie svojich detí viete ovplyvniť aj vy – buďte príkladom. Bicyklujete? Vymyslite si spoločný výlet. Plávate? Dajte si plavecké preteky v jazere. Beháte? Obujte si tenisky celá rodina a zabehnite si v parku. Užijete si spoločne veľa zábavy.

Pre zdravý vývoj pohybového aparátu človeka je potrebný pravidelný pohyb. Len takto sa môže “testovať” správnosť všetkých funkcií kĺbov, kostí, svalov, chrupaviek.  Ak privediete svoje deti k pravidelným športovým aktivitám už v ranom veku, šport si obľúbia a budú sa mu pravidelne venovať aj v dospelosti. Takto položíte dôležitý stavebný kameň pre ich trvalé zdravie.

Láska k športu nie je vrodená. Musí sa rozvíjať. Rodina, škola a priatelia dokážu vytvoriť motivačné prostredie pre vytváranie pozitívneho vzťahu k športu a cvičeniu.

Povinný telocvik pre všetkých

Telesná výchova je školský predmet – niektoré deti ho milujú, iné nie. Je však povinnou súčasťou vzdelávacieho systému.

Myslíte si, že telesná výchova je vyučovací predmet z posledného storočia? V tom prípade sa mýlite. V praveku boli telesné cvičenia prípravou na mnohé životné situácie – simulácia lovu, rýchly beh a lozenie, či hádzanie kopijou. V Egypte sa našlo množstvo artefaktov, ktoré potvrdzujú dôležitosť telesnej výchovy v rámci edukácie mládeže. Starovekí Gréci a Rimania dbali na to, aby ich žiaci boli múdri aj obratní. Antická kalokagatia je pre nás inšpiratívna doteraz – ideál telesnej a duševnej dokonalosti, harmónia tela a ducha.  A kto by nepoznal olympijské hry?

Otcom modernej telovýchovnej vedy koncom 19. storočia bol učiteľ anatómie Peter F. Lesgaft v Rusku. Položil základy telovýchovy a požadoval, aby bola harmonická a uvedomelá. Už v tom čase tvrdil, že by žiak mal cvičiť jednu hodinu denne a dvakrát ročne absolvovať lekársku prehliadku.

Moje dieťa je simulant

Každý človek je jedinečný. Aj medzi deťmi sú veľké rozdiely – niektoré sú mimoriadne športovo nadané, iné si vystačia s priemerným ohodnotením svojich fyzických výkonov a niektoré sú doslova nešikovné.

Najmä tie z poslednej menovanej skupiny vynakladajú veľké množstvo energie na to, aby sa z telocviku “vyzuli”. Vymýšľajú si rôzne dôvody, prečo nemôžu cvičiť. Je len na vás, rodičoch, ako prijmete ich hru. Majte však na pamäti, že každá jedna ospravedlnená hodina im bude neskôr chýbať. Detský organizmus, rovnako aj organizmus tínedžerov, potrebuje dostatok pohybu pre posilňovanie a zvyšovanie kondície.

V prípade, že sa tak deje častejšie, hľadajte dôvod takéhoto správania. Viete, ako prebieha ich hodina telocviku? Má vaše dieťa strach? Alebo si len hľadá jednoduchú cestu, ako sa uliať z vyučovania? Kým podpíšete ospravedlnenku, skúste zistiť skutočnú príčinu absencie na telesnej výchove. V každom prípade ide o zdravie vašich detí.

Pohyb v škole

Učiteľky a učitelia telesnej výchovy neraz odhalili športové talenty, budúcich reprezentantov školy, mesta či krajiny. Ich vzťah s deťmi je trochu odlišný, čo súvisí s dynamikou vyučovaného predmetu. Cieľom telesnej výchovy je telesný, osobnostný a sociálny rozvoj detí s dôrazom na zdravý životný štýl. Časová dotácia je v porovnaní s inými predmetmi nízka.

Telesná výchova v škole prispieva k zlepšovaniu telesnej zdatnosti a pomáha deťom chápať pozitívny vplyv pohybových aktivít na kvalitu života. Okrem toho formuje aj zručnosti, tímového ducha a fair play vnímanie, pestuje ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom.

Rady na záver:

  • Športujte a buďte vzorom pre svoje deti. Takto najľahšie vzbudíte ich záujem o pohybové aktivity.
  • Telesná výchova je absolútne minimum pohybu pre každé dieťa. Dbajte o to, aby vaše deti mali dostatok ďalších športových aktivít.
  • Pravidelná športová aktivita prospieva kĺbom, kostiam, chrupavkám a svalom.
  • Čím viac pohybu, tým lepšia kondícia a menej bolestí pohybového aparátu.
  • Telesná výchova na škole by mala byť len zlomkom pohybových a športových aktivít vašich detí. Športujte spoločne, alebo ich prihláste na rôzne športové krúžky podľa ich záujmu.

 

Ilustračný obrázok: en.wikipedia.org


Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať