Pravidlá a podmienky diskusného fóra

Prevádzkovateľ portálu hovormeoklboch.sk odporúča užívateľom oboznámiť sa so znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušovali. Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s uvedenými pravidlami.

  • Používaním a prispievaním do diskusného fóra dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie vašich príspevkov. Príspevkom do fóra sa rozumie text, prípadne iné diela (napr. fotografie, obrázky), ktoré prispievateľ zverejňuje spolu s textom. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
  • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na fórach vytváraných používateľmi.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do diskusií, obsahu príspevkov a vymazávať príspevky bez udania dôvodu.
  • Do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám; podnecujú k potláčaniu základných práv a slobôd, násiliu, diskriminácii, k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti; rovnako je zakázané pridávať príspevky, ktoré obsahujú osobné údaje o iných osobách, akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony alebo navádzajú na porušovanie zákonov Slovenskej republiky, nesúvisia s predmetom fóra a tematického zamerania portálu hovormeoklboch.sk, propagujú lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, prípadne propagujú akékoľvek produkty a služby; príspevky nesmú byť v rozpore so zásadami morálky, nesmú byť urážlivé, hanlivé a znevažovať účastníkov fóra či osoby mimo fóra a treba dbať o to, aby svojim obsahom úmyselne či neúmyselne nespôsobili ujmu tretím osobám.
  • Porušovanie pravidiel môže viesť k napomenutiu či zmazaniu diskusných príspevkov. Opakované porušovanie pravidiel môže mať za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.
  • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím oznámte nám túto skutočnosť na emailovej adrese: info@hovormeoklboch.sk
  • Obzvlášť závažné konanie a opakované uverejňovanie nevhodných, pravidlá či zákony porušujúcich príspevkov budú riešené individuálne, a to v zmysle platných zákonov SR.
  • V prípade, že chcete zmazať svoj príspevok, kontaktujte prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@hovormeoklboch.sk Upozorňujeme však, že prevádzkovateľ nie je povinný zmazať príspevok alebo tému, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá fóra.
  • Akékoľvek osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi za účelom využívania fóra podliehajú spracovaniu v zmysle pravidiel o Ochrane osobných údajov.