Metódy a techniky fyzioterapie proti bolestiam kĺbov – II. časť

Ako sme už v prvej časti článku uviedli, čoraz viac ľudí sa sťažuje na bolestivé stavy pohybového aparátu a chrbtice. Tie sú zapríčinené v prvom rade sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu, vekom, úrazovým poranením alebo nesprávnym a dlhodobým zaťažovaním týchto oblastí. Nech je príčina bolesti kĺbov a chrbtice akákoľvek, problém treba riešiť. V prvej časti sme uviedli niekoľko typov fyzioterapeutických metodík, ktoré sa v takýchto prípadoch využívajú. V tejto časti ich doplníme o niekoľko ďalších, s ktorými sa môžete u odborníka ľahko stretnúť.

Naše telo je, a vždy aj bolo, nastavené na dynamický pohyb. Ak má nedostatok fyzickej aktivity, svaly strácajú svoju prirodzenú pružnosť a pevnosť, človek zabúda správne používať vlastné telo, a to sa na kĺboch prejaví ich opotrebovaním a bolesťami. Preto je potrebné udržovať svoje telo v dobrej kondícii, a to aj za pomoci rôznych cvičebných metód a techník fyzioterapie, ktoré slúžia nielen ako prevencia, ale tiež pomáhajú s odstraňovaním rôznych problémov pohybového aparátu. Dnes si predstavíme opäť niekoľko techník, ktoré pomáhajú posilniť pohybový aparát a zlepšiť zdravotný stav.

Pilatesova metodika

Jej zakladateľom je Joseph Hubertus Pilates a skladá sa z 34 originálnych cvikov. Nezvyčajná je v tom, že sa pri nej precvičuje súčasne hlboký aj povrchový svalový systém a nie je zameraná iba na jednotlivé svalové skupiny. Náročná je táto metóda v tom, že je účinná iba vtedy, ak sa človek naučí pohyb pochopiť, precítiť a správne ho vykonať. Systém tvorí 6 základných pilierov, ktoré sformoval sám autor. Sú to: 1. koncentrácia, 2. kontrola, 3. centrum, 4. dýchanie, 5. presnosť, 6. plynulosť. Dodržiavanie týchto zásad (pilierov) je veľmi dôležité a treba byť správne vedený terapeutom, aby cvičenie bolo čo najefektívnejšie.


Cvičenie podľa Pilatesa je zdravé, veľmi účinné a vhodné pre všetky vekové kategórie. Využíva sa ako cielená terapia v rehabilitácii, no veľký význam má aj ako prevencia proti zraneniam a bolestiam pohybového aparátu a chrbtice. V súčasnej dobe sú populárne najmä skupinové cvičenia pod vedením vyškoleného terapeuta, no v rehabilitácii sa často stretneme aj s jej individuálnym využitím.

Pilatesova metodika

Pilatesova metodika

Complex Core

Complex Core predstavuje súbor cvičení, ktorý je v súčasnej dobe využívaný mnohými fyzioterapeutmi, ale aj osobnými trénermi. Cieľom tohoto konceptu je posilnenie svalov stredu tela, tzv. core, ktoré sa nachádzajú v oblasti bedier, panvy, brucha a krížov. Skladá sa z cvičení, ktoré sa rozdeľujú do piatich záťažových stupňov, pričom pacient je do toho-ktorého stupňa zaradený terapeutom na základe testovania. Základné záťažové stupne obsahujú cvičenia s vlastnou váhou, pričom sa záťaž cvikov postupne zvyšuje. Vo vyšších záťažových stupňoch sa využívajú najmä rôzne cvičebné pomôcky ako napríklad fitlopty, nestabilné plošiny, therabandy, overbally a iné.

Complex Core je vhodný pre všetky vekové kategórie ľudí. V rehabilitácii sa využíva pri poúrazových a pooperačných stavoch, no taktiež má veľké využitie ako prevencia proti zraneniam a doplnkové cvičenie pri trénovaní vrcholových športovcov.

Redcord

Redcord je jednoduchý, ľahko ovládateľný závesný aparát, s ktorým sa pomerne často môžete stretnúť v niektorých rehabilitačných pracoviskách alebo súkromných fyzioterapeutických ambulanciách. Terapia pomocou redcord aparátu je veľmi účinná a jej princípom je cvičenie s vlastnou váhou. Cieľom diagnostiky je určenie tzv. slabého článku (weak link), ktorý je istým deficitom v pohybovom aparáte pacienta. Na základe toho terapeut zostaví sústavu cvikov s adekvátnou záťažou a s cieľom posilniť danú oblasť tela. Pomocou rôznych doplnkov dokáže terapeut meniť záťaž počas trvania celej terapie, a tak ju čo najlepšie prispôsobiť pacientovi.

Redcord má široké využitie v komplexnom tréningu športovcov a taktiež v rehabilitácii pri liečbe bolestí pohybového aparátu, pooperačných stavov a neuromuskulárnych ochorení. Je vhodný pre všetky vekové kategórie a praktikujú sa individuálne aj skupinové cvičenia.

cvičenie pomocou redcord aparátu

Terapia pomocou redcord aparátu (zdroj obr.: redcord.com)

Spiraldynamik

Ide o metodiku, ktorá vznikla v 80. rokoch 20. storočia vo Švajčiarsku. Táto alternatívna pohybová diagnostika a terapia je založená na vedeckých, anatomických a vývojových podkladoch. Zameriava sa na trojrozmerné chápanie pohybového aparátu a jej výsledkom je ,,návod na použite vlastného tela “, ktorý zahŕňa inovatívnu terapiu pri bolestiach, spolu s tréningom každodenných činností. Pomocou rôznych diagnostických kritérií dokáže fyzioterapeut zhodnotiť silné a slabé stránky držania tela, pohybovej koordinácie, stability a na základe toho aplikuje správnu terapiu, ktorá je pre každého pacienta individuálna.

Pacientovi sa uľaví od bolesti, napraví zlé držanie tela a taktiež sa naučí, ako má správne používať svoje telo aj počas bežného života. Táto metodika je vhodná najmä pri pourazových a pooperačných stavoch, chybnom držaní tela, skoliózach, ale vo veľkej miere sa využíva aj ako kompenzačné alebo doplnkové cvičenie u vrcholových športovcov a má svoj význam aj v rámci prevencie proti zraneniam.

Čím skôr, tým lepšie

Fyzioterapia využíva veľa rôznych techník a metodík, ktoré vedú k odstraňovaniu bolesti kĺbov, ale tiež učí, ako im môže človek ľahko predísť.  Ak patríte do skupiny ľudí s ťažkosťami pohybového aparátu, prípadne patríte k tým, u ktorých je zvýšené riziko vzniku problémov s kĺbmi (napríklad kvôli sedavému zamestnaniu, jednostrannej záťaži kĺbov v práci…), neváhajte vyhľadať pomoc u  odborníka, pretože zbytočné odkladanie dávky „správneho pohybu“ vedie len k zhoršovaniu kondície a nezdravému stavu.

Prvú časť článku Metódy a techniky fyzioterapie proti bolestiam kĺbov nájdete tu.

 Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať