Čo môže zapríčiniť bolesti lakťa?

Lakeť je pozoruhodný kĺb, ktorý umožňuje pohyb predlaktia a ruky, a teda vykonávanie mnohých činností. Avšak pri postihnutí lakťového kĺbu, z akejkoľvek príčiny, sa môžu stať aj bežné úkony ťažkými, dokonca až nemožnými. Postihnutie spôsobuje bolesti lakťa a nepríjemný pocit v lakti, prípadne môže viesť k neschopnosti vykonávať akýkoľvek pohyb v kĺbe. Čo najčastejšie spôsobuje bolesti lakťa?

Ako lakťový kĺb funguje?

Lakťový kĺb (articulatio cubiti) je zložený kĺb, pretože sa v ňom stretávajú tri kosti – ramenná kosť (humerus), lakťová kosť (ulna) kosť vretenná (radius). Medzi jednotlivými kosťami sú spojenia, ktoré zabezpečujú plný rozsah pohybov v lakti. Ohnutie a vystretie končatiny v lakti umožňuje spojenie kosti ramennej a lakťovej a súbežne sú pohyby aj medzi ramennou a vretennou kosťou. Spojenie medzi ramennou a vretennou kosťou a spojenie medzi vretennou a lakťovou kosťou napomáha v rotácii zápästia a je základom supinácie a pronácie (t.j. umožňuje otáčanie ruky dlaňou smerom nahor a nadol).

Každý koniec kosti je pokrytý chrupkou, ktorá pomáha ľahkému pohybu spojených plôch kostí. Ako pri každom inom kĺbe, aj tu sa nachádzajú väzy a úpony svalov, ktoré spevňujú samotný kĺb a podieľajú sa na jeho hybnosti.


Na konci ramennej kosti  sú dve kostné časti, ktoré je možné vyhmatať na stranách lakťa. Na vonkajšej strane je laterálny epikondylus (vonkajší kostný výbežok), kde majú začiatky svaly naťahovačov zápästia a prstov, a na vnútornej strane je mediálny epikondylus (vnútorný kostný výbežok), na ktorom začínajú prevažne svaly ohýbačov zápästia a prstov.

Ramenná, vretenná a lakťová kosť

Obr.: Ramenná kosť (humerus), lakťová kosť (ulna) kosť vretenná (radius)

Existuje mnoho príčin bolesti lakťa. Podľa vzniku ich môžeme rozdeliť na:

  • úrazové bolesti,
  • bolesti z chronického preťažovania kĺbu,
  • a bolesti z chorôb postihujúcich lakťový kĺb.

Úrazové bolesti

Úrazové poranenia lakťa nie sú ojedinelé. Pády na lakeť alebo tvrdý úder do oblasti lakťa nás môžu postretnúť nielen pri športe, ale aj v bežnom živote. Bolesť lakťa môže vyvolať nadmerná záťaž na lakeť – napríklad pri dvíhaní ťažkých predmetov alebo pri športe (pri hode loptou, odpale loptičky raketou, náraze pri kontaktných športoch). Dochádza k nadmernému natiahnutiu až pretrhnutiu svalových vlákien, prípadne svalov, svalových úponov alebo väzov. Liečba je v tomto prípade jednoduchá, a to nezaťažovať končatinu, chladiť, poprípade aplikácia masti s NSA účinkami (NSA = nesteroidné antiflogistiká – látky s analgetickými, antipyretickými a protizápalovými účinkami, t.j. znižujú bolesť, horúčku a zápal), a po pominutí bolesti strečing a postupné zaťažovanie.

K vážnejším úrazom patria vykĺbenie a zlomenina lakťa. Vykĺbenie (luxácia) v lakti vzniká väčšinou pádom na lakeť, typicky u starších ľudí a luxuje sa väčšinou dozadu, menej často dopredu pri zlomenine časti horného konca lakťovej kosti, tzv. olecranonu. Lakeť má zmenený tvar, je prítomný opuch a hematóm. U detí je typická zase subluxácia hlavičky kosti vretennej. V tomto veku je hlavička radia stále tvorená chrupkou, a tým pri zatiahnutí predlaktia hlavička ľahšie vypadne z väzu, ktorý ju cirkulárne obklopuje. Typicky sa to stáva, keď dieťa kráča držiac sa za ruku dospelého a spadne. Dieťa má bolesti v lakti a nemôže ním pohnúť.

Zlomenina jednej z kostí lakťového kĺbu vzniká zvyčajne pri páde na končatinu alebo priamym úderom na kosť. Napríklad u detí je typická zlomenina dolnej časti ramennej kosti (suprakondylická zlomenina humeru). Najčastejšie  vzniká pádom z výšky, napr. zo stromu, preto bývajú časté začiatkom leta. Dieťa sa po páde sťažuje na bolesť, obmedzenie pohyblivosti a obvykle si predlaktie drží nepoškodenou končatinou. Lakeť býva značne opuchnutý a je prítomný hematóm. Terapia spočíva v repozícii a následne fixácii sadrou na 3 až 5 týždňov.

Bolesti z chronického preťažovania kĺbu

Bolesti z chronického preťažovania kĺbu vznikajú pri dlhodobom opakovaní určitého pohybu pri športe, v práci alebo v bežnom živote. Patria sem burzitídy (burza je ťahový, šľachový vačok nachádzajúci sa v okolí kĺbu a úponu šliach a podieľa sa na prenose záťaže) a entezopatie (poškodenie miesta, kde prechádza šľacha, väz v kosť).

Na vzniku burzitíd sa podieľajú mechanické faktory (priamy tlak na burzu, preťaženie a pod.), ktoré vedú k jej iritácii (dráždeniu), burza sa plní tekutinou a dráždi k bolesti. Hovoríme o tzv. aseptickej burzitíde. Príčinou burzitídy môže byť aj infekcia, typická u pacientov so zníženou imunitou. Burzitídy sa prejavujú bolesťami, bolestivým pohybom a poruchou funkcie kĺbu. Môže byť prítomné začervenanie kože. Infekčné burzitídy sú sprevádzané teplotami. Akútna aseptická burzitída sa lieči pomocou punkcie a lokálnou aplikáciou kortikoidov, následne je odporučená fyzioterapia. Infekčná burzitída sa rieši punkciou tekutiny z burzy a nasadením antibiotickej liečby.

Entezopatie v oblasti lakťa sú dve, a to entezopatia laterálneho epikondylu humeru entezopatia mediálneho epikondylu humeru. Entezopatia laterálneho epikondylu (tenisový lakeť) je veľmi časté postihnutie, ktoré vzniká dlhodobým alebo jednorazovým preťažením spoločného úponu naťahovačov (extenzorov) zápästia a prstov. Entezopatia sa prejavuje bolesťou v oblasti laterálneho epikondylu, typicky pri napínaní svalov danej skupiny. Väčšinu prípadov možno zvládnuť konzervatívnou liečbou, ktorá zahŕňa vylúčenie záťaže postihnutej svalovej skupiny, imobilizáciu (znehybnenie) lakťa, lokálne aplikovanie kortikoidov, nesteroidných antiflogistík a fyzioterapiu. Operačná liečba je indikovaná po zlyhaní konzervatívnej liečby a pretrvávaní problémov.

Entezopatia mediálneho epikondylu (oštepársky, golfový lakeť) je menej časté postihnutie odstupu úponu ohýbačov (flexorov) zápästia od mediálneho epikondylu. Klinický obraz a liečba je obdobná ako pri tenisovom lakti.

Choroby, ktoré spôsobujú bolesti lakťa

Existuje niekoľko chorôb, ktoré postihujú lakťový kĺb. Tieto môžu spôsobovať bolesť, ale zvyčajne bolesť nie je jeden z hlavných symptómov. Patrí sem napríklad:

Reumatoidná artritída – najčastejšia artritída postihujúca lakeť. Imunitný systém napáda zdravé bunky a tkanivá v tele a spôsobuje zápal a opuchnutie kĺbu.
Osteoartritída – kĺbová chrupka krehne a uvoľňuje sa do kĺbu. Takto uvoľnené časti chrupky plávajú v kĺbovej tekutine a môžu viesť k zápalu a bolesti lakťa.
Osteochondritída dissecans – zriedkavé ochorenie, postihuje najmä deti a mladistvých, pričom dochádza k tomu, že časť kosti blízko kĺbu „odumrie“. Táto časť kosti s chrupkou sa odlomí, čo spôsobuje bolesť pri pohybe. Častejšie však toto ochorenie postihuje kolená.

Prevencia vzniku bolesti lakťa

Spôsoby, akými možno znížiť riziko vzniku bolesti lakťa, sú:

  • vždy dôkladné zahriatie a rozcvičenie pred každou športovou aktivitou,
  • uistenie sa, že technika, prevedenie a náčinie na vykonávanie daného športu sú správne,
  • posilňovanie svalových skupín na ruke a predlaktí,
  • vyhýbanie sa cvikom, ktoré kladú enormný tlak na svaly predlaktia,
  • meniť aktivity, pri ktorých sú prsty, zápästie alebo predlaktie zaťažované opakovane jednostranne,
  • vyhýbať sa stereotypným otáčavým pohybom zápästia (napríklad ako šróbovanie a pod.),
  • dbať na dostatočnú regeneráciu a oddych lakťa a ruky po športe alebo po ťažkej fyzickej aktivite.

Použité zdroje informácií: webmd.com; Gallo, J. a kolektív: Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult, 2011Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať