Značka: nehody na pracovisku

Najčastejšie pracovné úrazy a ujmy na zdraví

Jednu vec má takmer celé ľudstvo spoločnú, a tou je nenávisť k pondelkom. Pondelok je skutočne najneobľúbenejším dňom v týždni, ale nie len z tých dobre známych dôvodov. Prvý deň pracovného týždňa je totižto štatisticky čas, kedy sa v práci stane najväčšie množstvo úrazov. Tie, ako iste vieme, stoja za...