Magnetoterapia môže pomôcť aj pri bolestiach kĺbov

Magnetoterapia patrí medzi najstaršie druhy fyzikálnej terapie. Ako fyzikálnu terapiu označujeme pôsobenie určitých fyzikálnych podnetov na ľudský organizmus, ako sú napríklad teplo, chlad, elektrický prúd, polarizované žiarenie, ultrazvuk a iné. Magnetoterapia využíva priaznivé účinky pôsobiaceho magnetického poľa na ľudské telo. Jej nespornou výhodou je najmä to, že je bezkontaktná, neinvazívna, nenávyková, bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Pomôcť môže pri rôznych zdravotných problémoch, napríklad aj pri bolestiach kĺbov.

Dva druhy magnetického poľa

Magnetické pole sa v prístroji získava prietokom elektrického prúdu tvarovanou cievkou so železným jadrom, ktoré zosiľňuje a usmerňuje magnetický tok. Rozlišujeme dva druhy magnetického poľa, ktorými môžeme počas magnetoterapie pôsobiť na ľudský organizmus. Ide o magnetické pole:

 • statické – hodnota intenzity magnetického poľa sa nemení, využitie má najmä pri akupunktúre;
 • pulzné (striedavé) – hodnota intenzity magnetického poľa sa mení od kladného maxima k nule až do záporných hodnôt a späť, na tomto princípe pracuje väčšina prístrojov využívaných v rehabilitácii;

Spôsoby aplikácie

V magnetoterapii sa pri aplikácii najčastejšie využíva nízkofrekvenčné pole s frekvenciou do 100 Hz, ktoré má najpriaznivejšie účinky na ľudský organizmus. Aplikuje sa pomocou špeciálnych prístrojov, ktoré môžu mať rôznu formu, podľa toho, ktorá oblasť tela je postihnutá.

Najčastejší spôsob aplikácie je pomocou kovovej platne, na ktorú si pacient ľahne, pričom magnetické pole vyvolávané z platne priaznivo ovplyvňuje celú chrbticu. Magnetoterapiu môžeme aplikovať aj vo forme tzv. solenoidu, čo je špeciálne zariadenie v tvare krátkeho valca, do ktorého pacient vloží postihnutú časť tela. Môže mať rôzne veľkosti a využíva sa najmä pri postihnutiach kĺbov, panvy a končatín. Najmenej častým spôsobom aplikácie je použitie niekoľkých malých kovových platní v tvare štvorca, ktoré sa prikladajú na postihnuté oblasti.

Magnetoterapia sa ordinuje denne a dĺžka aplikácie je 10 minút až 1 hodina, no v praxi najčastejšie nepresahuje 30 minút. Pri aplikácii sa treba vyvarovať predmetom z kovového materiálu v blízkosti prístroja, ako sú napríklad hodinky, mobilné telefóny alebo rôzne druhy šperkov.

Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie

Obr.: Aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie (zdroj: biomag-magnetoterapia.sk)

Účinky magnetoterapie

Magnetické pole prechádza celým telom a vyznačuje sa hneď niekoľkými priaznivými účinkami. Sú to hlavne účinky:

 • analgetický – má priaznivý vplyv na tlmenie bolesti,
 • vazodilatačný – rozširuje cievy a napomáha lepšiemu prekrveniu tkanív,
 • antiedematózny – pôsobí priaznivo proti opuchom,
 • regeneračný – urýchľuje hojenie mäkkých tkanív a kostných štruktúr,
 • myorelaxačný – napomáha uvoľňovať svaly znižovaním ich napätia (tonusu) pomocou ovplyvňovania iónov vápnika.

Výhodou magnetoterapie je, že nemá žiadne vedľajšie účinky, no v ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť  dočasné zvýšenie bolesti.

Využitie magnetoterapie pri problémoch s kĺbmi

Magnetoterapia pre svoje široké spektrum účinkov na ľudský organizmus má v medicíne a fyzioterapii rozsiahle využitie. Využíva sa v rôznych odvetviach, ako sú napríklad ortopédia, reumatológia, balneológia a športová medicína, no najčastejšie sa s ňou môžete stretnúť bezpochyby v rehabilitácii.

Význam má hlavne ako doplnková a podporná liečba najmä po zlomeninách kostí, operáciách alebo úrazových poraneniach kĺbov, ideálne v kombinácii s liečbou pomocou laseru. Jej výhodou je aj skutočnosť, že sa môže aplikovať na miesta, kde sa nachádzajú kovové implantáty po ortopedických operáciách kĺbov či zlomeninách kostí. Záleží iba od daného druhu materiálu, ktorý sa pri operácii použil. Preto je vždy vhodné túto situáciu konzultovať  s operujúcim, prípadne rehabilitačným lekárom, ktorý indikuje liečbu.

Vo veľkej miere sa uplatňuje aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov (artróze) a chrbtice (spondyloartróze), kedy zmierňuje tlak vyvíjaný na postihnuté kĺbové chrupky. Magnetoterapia je taktiež využívaná aj pri liečbe bolestí kĺbov a chrbtice, bolestí zubov, reumatizme, koreňových syndrómoch, Bechterevovej chorobe, syndróme zmrznutého ramena alebo astme.

Kedy sa neodporúča podstúpiť magnetoterapiu

Napriek tomu, že neboli zistené nijaké nepriaznivé účinky magnetoterapie, neodporúča sa podstúpiť terapiu počas tehotenstva alebo menštruácie. Magnetoterapia ďalej nesmie byť  použitá pri:

 • krvácavých stavoch akéhokoľvek charakteru,
 • neznámych bolestiach v brušnej oblasti,
 • pri žiadnom infekčnom alebo mykotickom ochorení,
 • záchvatových ochoreniach (napr. epilepsia)
 • ochoreniach krvi,
 • akútnej tuberkulóze,
 • nízkom tlaku krvi (hypotenzii),
 • po onkologických operáciách alebo po liečbe chemotorapiou.

Dôležitá je aj skutočnosť, že v priebehu liečby pomocou magnetoterapie nesmie pacient podstúpiť žiadnu aplikáciu žiarenia (napríklad röntgenové vyšetrenie, onkologická liečba ožarovaním). Aplikácia týchto žiarení totiž negatívne ovplyvňuje naštartované regeneračné procesy a znižuje tak celkovú účinnosť magnetoterapie.


Páčil sa Vám tento článok? Podeľte sa oň!

Print Friendly, PDF & Email

Mohlo by Vás tiež zaujímať